Om ...
Kontakt
e-mail me
 

GASTELLA AB

... är ett fastighetsförvaltningsbolag inom Ettbola koncernen. Vi skapar affärskoncept och dito möjligheter utifrån en solid kapitalbas bestående av i huvudsak fast egendom.

Ettbola AB är moderbolaget i koncernen bestående av Gastella AB och Gastella Fastigheter AB.


 

 
 
 
|Om ...| |Kontakt|